شعر طنز

شعر طنز پشت کنکوری

ای عزیزان پشت کنکوری. تا به کی داغ و درد و رنجوری ؟. تا به کی تست چند منظوره ؟. تا به کی التهاب و دلشوره ؟. شوخی و طعن این و آن تا چند ؟. ترس و کابوس امتحان تا چند ؟. غرق بحر تفکرید که چی ؟. بی خودی غصه میخورید که چی ؟. گیرم اصلاً شما به طور مثال. کشکی، از بخت خوش، به فرض محال. زد و شایسته دخول شدید. توی کنکور هم قبول شدید. یا گرفتید با درایت و شانس. مدرک فوق دیپلم، لیسانس. گیرم این نحسی است، سعدش چی؟. اصلاً این هم گذشت، بعدش چی؟. تازه از بعد آن گرفتاری. نوبت رخوت است و بیکاری. بعد مستی، خمار باید بود. هی به دنبال کار باید بود. آنچه داروی دردمن

ادامه مطلب ...
شعر طنز و خنده دار عشق پولدار و فقیر

تو نگات شبیه شیشه. عشق من یه تیکه خورشید. عشق تو دویست و شیشه. من نگام دربدر تو. تو حواست پیش بنزه. کاش از اول میدونستم. توی چشمای تو لنزه. زن من نمیشی اما. میری دنبال یه حمال. اما چشم به رات میمونم. همه سالو با آبسال. تو شبای بی ستاره. مثل جنگلای دوری. تو موهات خیلی قشنگه. سرتو با چی میشوری؟. خوب میدونم اگه بازم. مانتوی گلی بپوشی. جلوپات نگه میداره. وانت میوه فروشی. <!-- LikeBtn. com BEGIN --><!-- LikeBtn. com END -->.

ادامه مطلب ...
شعر طنز زن ذلیل

گشته اسباب غرور و دلخوشی. یک زن لاغر سیاه و کشمشی. با قدی چون نردبانی بر چنار. کی توانم راه رفتن در کنار. دستها چون بیل و ناخن دسته بیل. در تنم خنجر کند چون سیخ و میل. موی سر کم پشت و صورت پر ز مو. ماه پر لک گشته این سیمینه رو. چون ببینی خنده هایش پر کشی. یک به یک دندان زرد و سیم کشی. با دماغی تیز و باریک و بلند. چهره اش کرده فریبا و لوند. چشم و ابرو در هم و مخموره حال. ریز چون بادام خشک و زرد کال. کی زبان آید به کامش در سکوت. میزند مغزم دگر زنگی و سوت. مادری دارد چو رستم پهلوان. نعره اش لرزد تن شیر ژیان. هفته ای ده شب بیاید خواهرش. پر کند از م

ادامه مطلب ...
شعر جالب و خنده دار سربازی

بایــــــــد برم ســـــــــــــربازی به جــــــــــــــای این نِ�� بازی. إن شاالله قسمتت شــــــــــــــــه بیــــــــــای تو گـــــــــودِ بازی. راستــــــی توی فامیلـــــــــــت سربازی هست نزدیکـــــــت؟. ببینی یَـقـلــــــــــــوی چیست؟ بشنوی اســـــــم شب چیست ؟. من که میشم گروهبان فـدای این گـروه جاننمی دونم که میشـه ؟. می دونی خنده دار چیســـت؟ موی با نمـــره چهار چیست؟. نگــــــــو که بی خیــــــــالش سربازی مالِ مـــــــــا نیست. سربازی رو میگــــم چیست؟ بعدش بگـــــو حق با کیست؟. خدمت یعنی،بیای که آدم بشی گر آدمی ،بیای که بهتـر بشی. خدم

ادامه مطلب ...
شعر طنز بسیار جالب مجادله بین مرد و زن

شعر طنزی که امروز آماده کردیم، کاری از دو شاعر طنز پرداز زن و مرد میباشد. سایت آسمونی شما را به خواندن این شعر طنز دعوت میکند. شاعر زن:. به نام خدایی که زن آفرید / حکیمانه امثال من آفرید. خدایی که اول تو را از لجن / و بعداً مرا از لجن آفرید!. برای من انواع گیسو و موی / برای تو قدری چمن آفرید!. مرا شکل طاووس کرد و تو را / شبیه بز و کرگدن آفرید!. به نام خدایی که اعجاز کرد / مرا مثل آهو ختن آفرید. تو را روز اول به همراه من / رها در بهشت عدن آفرید. ولی بعداً آمد و از روی لطف / مرا بی کس و بی وطن آفرید. خدایی که زیر سبیل شما / بلندگو به جای دهن آفر

ادامه مطلب ...
شعر خنده دار مدرک مهندسی

گرفتم بعد عمری مدرکی چند. و اینجانب شدم حالا مهندس. ندانستم که ریزد از چپ و راست. زپائین و از اون بالا مهندس. غضنفر گاریش را هل نمیداد. د یالا هول بده یالا مهندس. تقی هم چونه میزد کنج بازار. نمی ارزه واسم والله مهندس. به مرد قهوه چی میگفت اصغر. دو تا چایی قند پهلو مهندس. شنیدم کودکی می گفت در ده. به مردی با چپق خالو مهندس. زجنب دکه ای بگذشت مردی. صدا آمد ، آب آلبالو مهندس. خلاصه میخورد خون جماعت. همیشه بد تر از زالو مهندس. شنیدم با تشر میگفت معمار. به آن ور دست حمالش ، مهندس. همین مونده که فرداهم بگویند. به گوساله و امثالش مهندس. یهو یاد سکینه

ادامه مطلب ...
شعر فوق العاده مناظره با خر !

ﺭﻭﺯﯼ ﺑﻪ ﺭﻫﯽ ﻣﺮﺍ ﮔﺬﺭ ﺑﻮﺩ. ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻩ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﺮ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﺧﺮ ﺗﻮ ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﻮﻥ ﮔﻬﺮ ﺑﻮﺩ. ﭼﻮﻥ ﺻﺎﺣﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻫﻨﺮ ﺑﻮﺩ. ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺣﺎﻟﯽ. ﻓﺮﻣﻮﺩ ﮐﻪ ﻭﺿﻊ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎﻟﯽ. ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ ﺑﯿﺎ ﺧﺮﯼ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ. ﺁﺩﻡ ﺷﻮ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺻﻔﺎﮐﻦ. ﮔﻔﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﺮﻭ ﻣﺮﺍ ﺭﻫﺎ ﮐﻦ. ﺯﺧﻢ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺭﺍ ﺩﻭﺍ ﮐﻦ. ﺧﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻘﻞ ﻭ ﻫﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ ﻭﺣﻮﺵ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻪ ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻤﻮﺩﯾﻢ. ﻧﻪ ﺍﻫﻞ ﺭﯾﺎ ﻭ ﻣﮑﺮ ﺑﻮﺩﯾﻢ. ﺭﺍﺿﯽ ﭼﻮ ﺑﻪ ﺭﺯﻕ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻮﺩﯾﻢ. ﺍﺯ ﺳﻔﺮﮤ ﮐﺲ ﻧﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﺑﻮﺩﯾﻢ. ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﺸﺪ ﺧﺮﯼ ﺭﺍ؟. ﯾﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺑﺮﺩ ﺯ ﺗﻦ ﺳﺮﯼ ﺭﺍ؟. ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﮐﻢ ﻓﺮﻭﺷﺪ ؟. ﯾﺎ ﺑﻬﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻠﻖ ﮐﻮﺷﺪ ؟. ﺩﯾﺪﯼ ﺗﻮ ﺧﺮﯼ ﮐﻪ ﺭﺷﻮﻩ ﺧﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ؟. ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﺮ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺳﻮ

ادامه مطلب ...
شعری طنز به مناسبت نزدیک شدن به نوروز

خانمی با همسرش گفت این چنین:. ک ای وجودت مایه ی فخر زمین!. ای که هستی همسری بس ایده آل!. خواهشی دارم… مکُن هی قیل و قال!. هفت سین تازه ای خواهم ز تو!!. کم توقع گشته ام در سال نو!!!. سین یک، سیّاره ای، نامش سمند!. تا که در دل هی کنم من آب، قند!!!. سین دوم، سینه ریزی پُر نگین. تا بَرَد هوش از سر اهل زمین!. سین سوم، یک سفر سوی فرنگ. دیدن نادیده های رنگ رنگ. سین چارم، ساعتی شیک و قشنگ. تا که گویم هست سوغات فرنگ!. سین پنجم، سمع دستورات من!. تا ببالم من به خود، در انجمن…. چون دو سین دیگرش آمد کم او. رفت اندر فکر و اندیشه فرو . گفت با ناز و کرشمه، که

ادامه مطلب ...
آهای چهارشنبه سوری … (شعر طنز)

رسیدی و پر از شادی و شوری. آهای چارشنبه سوری!. شنیدم با جوانان جفت و جوری. آهای چارشنبه سوری!. بساط «سرخی تــو، زردی من». سر هر کوی وبرزن. تو هم چون مردمــان غرق سروری. آهای چارشنبه سوری!. مش اصغر توی چادر دیدنی شد. پی قاشق زنی شد. که باشد استتار اینجا ضروری!. آهای چارشنبه سوری!. یکی از جیغ و داد اهل کوچه. کند دندان قروچه. بگوید: داد از این حد بی شعوری!. آهای چارشنبه سوری!. بر اعصــــــابش زند یکریز تقّه. هیاهــــــــوی ترقّه. ندارد بیش از این تاب صبــوری. آهای چارشنبه سوری!. مقصــر من نمی گویم تـو هستی. ولی از بمب دستی. چه چشمانی که شد محکوم ک

ادامه مطلب ...
من و تو غمزده از این همه خرج شب عید !!! (شعر طنز)

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد. کاسب پیر دگر باره جوان خواهد شد !. من و تو غمزده از این همه خرج شب عید. لیکن او ، صاحب یک سود کلان خواهد شد. موسم دلخوری و گیجی آن اهل حقوق. وقت بشکن زدن پیشه وران خواهد شد. حرف عیدی نزنی پیش خسیس الدوله. که کند سکته و درخاک نهان خواهد شد. اول عید ، حقوق من و تو نفله شود. سرمان باز دچار دوران خواهد شد. باز ذکر چه کنم ، آی چه کنم می گیریم. قلبمان نیز دچار ضربان خواهد شد. مخمان سوت زد از قیمت شیرینی جات. کم کمک قیمت آن ، قیمت جان خواهد شد. مرد در خانه تکانی شده شاگرد زنش. دم عید است و چنان رفتگران خواهد شد. از هجوم

ادامه مطلب ...
شعر طنز خانه تکانی عید

می تکانم خانه را چون زلزله. چون که خانم ، کرده اینک ولوله. گفته پوستت میکنم ای نازنین. یا میشوری ، یا میسابی ، یا همین. راه دیگر هم جلو پایم نهاد. راه نه،یک چاه در راهم نهاد. گفته است یا آنچه من گویم شود. یا که فردا مهر من اجرا شود. گفتمش: ای نازنین منزلم. هر چه گویی بی کلک ، من تابعم. دیگر از این حرف ها با من نزن. چاکرت هستم ، ز مهرت دم نزن. هر چه باشد ، پول مبل و البسه. کمتر از میزان مهر خالصه!. هر چه گویی ، هر چه خواهی میکنم. هر کجا را خواستی جمع میکنم. شیشه ها را ، پرده ها را ای عزیز. کل منزل بعد از آن گردد تمیز. آخرش هم جای مزد در جیب ما.

ادامه مطلب ...
شعر طنز زن گرفتن

خدایا زن گرفتن سخت گشته. مجرد این زمان بد بخت گشته. امان از دختران پر افاده. کلام “نه”بر لبها نهاده. اناث عاشق ماشین وخانه. وماهر در بروز هر بهانه. همه در انتظار تکسوارند. به رویا عاشق زیبا نگارند. الا دختر بیا واقع نگر شو. بیا با خواسگاران همسفر شو. اگر آمد جوانی خوب ومسکین. بله گویان زبهرش باش تسکین. - پورتال آسمونی Asemooni. com. <!-- Begin Asemooni. com Advertise System-->. <!-- End Asemooni. com Advertise System-->.

ادامه مطلب ...
شعر طنز در مورد بهار

عطر نرگس رقص باد آهسته می آید بهار. بر خلاف سال ماضی خسته می آید بهار. کس نمی داند که طعمش چیست؟شیرین یا ملس. مثل بعضی میوه ها سربسته می آید بهار. غول بد ذات زمستان را بگو یادت به شر. رسته از چنگال تو وارسته می آید بهار. گنبد سبز فلک آذین بندان کرده است. دسته گلها چیده با گلدسته می آید بهار. تا که مارا وارهاند از هزاران گونه غم. بندها از پای خود بگسسته می آید بهار. نرخ بازار تورم را که هیچش خوانده اند. با صدای شیشکی بشکسته می آید بهار. تا که از دولت بگیرد سهم خود را نقد نقد. در صف یارانه ها بنشسته می آید بهار. فک و دندان تا کند سرویس از ابنای خ

ادامه مطلب ...
شعر طنز در مورد یارانه ها

بنازم دولت و آن ادعایش. هدفمند کردن یارانه هایش. بنازم مجلس و تصویب طرحش. که آخر هم شد او تسلیم طرحش. بنازم من بر این جراحی سخت. که خواهد مرد بیمارش بر این تخت. چه گویم از تحول های مادی. تحول های پوچ اقتصادی. اگر یارانه گردد حذف ، اخطار!. که قیمت ها شود آزاد از این کار. مخوانیدش دگر طرحی هدفمند. بفرمایید یک طرح حَذَفمند. تحول میشود آن هم جهانی. جهانی گشتن از نوع گرانی. که قیمت همچو لندن گشته بیدار. ولی ظاهر شبیه عصر قاجار. همان دهکوره دیروز هستیم. که دل بر برج میلادش ببستیم. جهانی میشویم از این تحول. ولی بسیار میخواهد تحمل. تحمل کی توان با جیب

ادامه مطلب ...
شعر طنز روز زن و روز مادر

بنده را کرده دچار سوء ظن. روز مادر زن و مادر روز زن. مادر و مادر زن وهمسر کجا. قدر شان یکسان به پیش اهل فن. مادری که بنده را کرده بزرگ. مادری که داده ام شیر و لبن. مادری که پروراندم روز و شب. با تمام هستی و با جان و تن. مادری که جسم خود فرسوده است. تا کند اینک چنینم تهمتن. یا زنی که روز و شب با مادرش. ازمن بیچاره هی فک و دهن. میکند سرویس و آخر هم یقین. دفن بنماید مرا او بی کفن. یا زنی که جیب پر می خواهد و. دوست می دارد مرا بهر تومن. یا همیشه یار شادی ها بود. در کنارم نیست هنگام مهن. من زنم را دوست میدارم ولی. مادرم را دوست تر دارم ززن. هم چنانی

ادامه مطلب ...
شعر طنز رستم و سهراب امروزی

چنین گفت رستم به سهراب یل. که من آبرو دارم اندر محل. مکن تیز و نازک، دو ابروی خود. دگر سیخ سیخی مکن مـوی خود. شدی در شب امتحان گرم چت. برو گمشو ای خاک بر آن سرت. اس ام اس فرستادنت بس نبود. که ایمیل و چت هم به ما رو نمود. رها کن تو این دخت افراسیاب. که مامش ترا می نماید کباب. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم. دریغا پسر، دست دشمن دهیم. چو شوهر در این مملکت کیمیاست. ز تورانیان زن گرفتن خطاست. خودت را مکن ضایع از بهر او. به دَرست بـپرداز و دانش بجو. در این هشت ترم ، ای یل با کـلاس. فقـط هشت واحد نمودی تو پاس. توکزدرس ودانش، گریزان بـُدی. چرا رشته ات را

ادامه مطلب ...
شعر طنز روز پدر و روز مرد

روز مرد آمد دگر سر شاد باش. هم چو گلبرگی رها در باد باش. روز مرد آمد بشین در خانه‌ات. زلف خود را شانه کن با شانه‌ات. روز مرد آمد غم از دل کن برون. شعر طنزی یا که آوازی بخون. روز مرد آمد بزن سوتی قوی. نازتان امروز دارد مشتری. روز مرد آمد عیالت مهربان. کادویی را کرده در کاغذ نهان. کادویی در رنگ‌های مختلف. می‌شود در قلب کاغذ منعطف. می‌دهد آن کادو را همسر به ناز. می‌کنی با عشوه کاغذ را تو باز. می‌پرد بیرون دو جوراب قشنگ. می‌پری از جا تو مانند فشنگ. می‌شود جاری ز چشمت اشک شوق. می‌نشینی با نگاهی بر افق. می‌کنی بر پا تو جورابی جدید. صد تشکر می‌کنی از

ادامه مطلب ...
شعر طنز و خنده دار زن گرفتن کره خر

سلام ، وقت همه بخیر. برای اینکه از اول هفته گل لبخند بر لباهتون باشه این شعر طنز رو در آسمونی براتون درج میکنیم شاد باشید :). کره ای گفت به بابای خرش. پدر از همه جا بی خبرش. وقت آن است برای پسرت. این الاغ نره ی کره خرت. ماده ای خوشگل و زیبا گیری. توکه هر روز به صحرا میری. وقت آن است که زن دارشوم. ورنه از بی زنی بیمار شوم. پدرش گفت که ای کره خرم. ای عزیز دل بابا ، پسرم. تو که در چنته نداری آهی. نه طویله، نه جلی، نه کاهی. تو که جز خوردن مال پدرت. پدر نره خر ، در بدرت. هیچ کار دگری نیست تو را. یک جو از عقل به سر نیست تو را. به چه جرات تو ز من زن ط

ادامه مطلب ...
شعر طنز امتحان

سلام به بازدیدکنندگان آسمونی، با توجه به اینکه زمان امتحانات پایان ترم محصلین و دانشجوهاست شوخی با این عزیزان در شعرهای طنز زیر خواهیم داشت. امیدواریم این عزیزان در امتحاناتشون موفق باشن. این شعر برداشتی متفاوت از شعر خواننده ای به نام یاس می باشد:. (:. سخته درسم…. رسیده وقت رفتن…. به سر امتحانی که میدونم تهش ردم…. حس میکردم حرفای استاد با درسخوناشه…. اونجا بود که فهمیدم این قصه اولاشه…. وقت امتحانو خراب کردن به برگمه…. و خودت میدونی که خراب کردم الکی جو نده…. حرفای خونوادمم که نمک زخممه…. و تنها دلخوشیمم ترم های بعدمه…. و باز منمو حسرت یه نمره

ادامه مطلب ...
شعر حسنی به روایت امروزی

شاید همه شعر کودکانه حسنی نگو بلا بگو رو یادشون باشه، اما خوب حسنی هم دیگه بزرگ شده و امروزی!. تو این بخش آسمونی میخوایم بریم ببینیم حسنی الان داره چیکار میکنه…. حسنی نگو جوون بگو. علاف و چش چرون بگو. موی ژلی ، ابرو کوتاه ، زبون دراز ، واه واه واه. نه سیما جون ،نه رعنا جون. نه نازی و پریسا جون. هیچ کس باهاش رفیق نبود. تنها توی کافی شاپ. نگاه می کرد به بشقاب !. باباش می گفت : حسنی می ری به سربازی ؟. نه نمی رم نه نمی رم. به دخترا دل می بازی ؟!. نه نمی دم نه نمی دم. گل پری جون با زانتیا. ویبره می رفت تو کوچه ها. گلیه چرا ویبره میری ؟. دارم میرم به

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه