یادبود هادی نوروزی با خالکوبی عدد 24+ عکس. بعد از محسن بنگر و رضا نورمحمدی این بار نوبت به رضا نوروزی بازیکن. کنونی سایپا رسیده است که با خالکوبی عدد 24 روی دستش سعی در زنده نگه. داشتن یاد و خاطره کاپیتان تازه از دست رفته، داشته باشد. با. وجود محبوبیت این ورزشکاران در میان مردم، شاید عمل خالکوبی برای حفظ یاد. بود کاپیتان پرسپولیس حرکتی نامناسب و به دور از شان غیور مردانی چون رضا. نوروزی باشد چرا که حتی کمتیه انضباطی فوتبال با این عمل ناشایست برخورد. کرده و انجام این عمل را مخالف قوانین دنیای ...

یادبود هادی نوروزی با خالکوبی عدد 24+ عکس

بعد از محسن بنگر و رضا نورمحمدی این بار نوبت به رضا نوروزی بازیکن کنونی سایپا رسیده است که با خالکوبی عدد 24 روی دستش سعی در زنده نگه داشتن یاد و خاطره کاپیتان تازه از دست رفته،  داشته باشد.

یادبود هادی نوروزی با خالکوبی عدد 24

با وجود محبوبیت این ورزشکاران در میان مردم، شاید عمل خالکوبی برای حفظ یاد بود کاپیتان پرسپولیس حرکتی نامناسب و به دور از شان غیور مردانی چون رضا نوروزی باشد چرا که حتی کمتیه انضباطی فوتبال با این عمل ناشایست برخورد کرده و انجام این عمل را مخالف قوانین دنیای ورزش اعلام کرده است.

یادبود هادی نوروزی با خالکوبی عدد 24

گفتنی است، رضا نوروزی با حضور در مراسم تشییع هادی نوروزی  با به آغوش کشیدن فرزندان وی با خانواده مرحوم همدردی کرده و حال عدد 24 را روی دستش خالکوبی کرده است.

باشگاه خبرنگاران
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه