سگ‌های"ابوجا" در نیجریه برای برکت یافتن سال پیش روی بومیان منطقه بهای سنگینی می‌پردازند؛ آنها به فجیع ترین شکل کشته و خونشان روی آهن‌ها ریخته می‌شود. عکاس خبرگزاری رویترز در نیجریه "افولابی ستونده" چندی پیش در حالیکه برای تعمیر اتومبیلش به یک مکانیکی رفته بود با رسم عجیب و دلخراشی مواجه شد که توسط آهنگران"ابوجا" در نیجریه به اجرا درمی‌آمد. او گرچه پیشتر چیزهایی درباره مراسم آئینی قربانی کردن سگ برای "ئوگون"Ogun خدای آهن در میان مردمان این منطقه شنیده بود اما هیچ وقت از نزدیک شاهد این مراسم ن ...

سگ‌های"ابوجا" در نیجریه برای برکت یافتن سال پیش روی بومیان منطقه بهای سنگینی می‌پردازند؛ آنها به فجیع ترین شکل کشته و خونشان روی آهن‌ها ریخته می‌شود.
 
 
 
 
 
عکاس خبرگزاری رویترز در نیجریه "افولابی ستونده" چندی پیش در حالیکه برای تعمیر اتومبیلش به یک مکانیکی رفته بود با رسم عجیب و دلخراشی مواجه شد که توسط آهنگران"ابوجا" در نیجریه به اجرا درمی‌آمد.
 
 
 
 
 
او گرچه پیشتر چیزهایی درباره مراسم آئینی قربانی کردن سگ برای "ئوگون"Ogun خدای آهن در میان مردمان این منطقه شنیده بود اما هیچ وقت از نزدیک شاهد این مراسم نبود.
 
 
 
 
 
در این مراسم آهنگران و مکانیک‌ها و کسانیکه به نوعی شغلشان با آهن مرتبط است دور هم جمع می‌شوند و یک سگ را برای خدای آهن ئوگون قربانی می‌کنند تا او هم به آنها در کسب و کارشان برکت دهد. بر اساس افسانه‌های افریقایی ئوگون خدای جنگ و آهن است که در آغاز و به هنگام باتلاقی بودن زمین با تار عنکبوتی به زمین می‌آمد و به شکار می‌پرداخت و مردمان بعدها ساختن شمشیر و ابزارها را از او آموختند.
 
 
 
 
 
در آئینی که ستونده شاهد آن بود روش خاصی برای قربانی کرد�� سگ وجود داشت؛ چنانکه یک نفر با طنابی که به دور گردن سگ بسته شده و دیگری طنابی که به دور پای بود او را محکم می‌کشید تا نفر سوم با یک قمه سر او را از تنش جدا کند. در ادامه مراسم خون سگ بر روی آهن‌ها ریخته شد تا به ئوگون ادای احترام شده باشد. عکاس که این لحظات را شاهد بوده و عکاسی کرده در ذیل عکس‌هایش نوشته نحوه قربانی کردن سگ برای او که دوستدار سگ‌ها است بسیار متاثر کننده بوده است.
 
 
 
 
 
 
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
 
(تصاویر) کشتن فجیع سگ برای برکت یافتن
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه