پوستر ادوار مختلف جام جهاني (تصاوير)

ایران بانو دات کام

پوستر ادوار مختلف جام جهاني (تصاوير)
پوستر ادوار مختلف جام جهاني در سايت فيفا منتشر شد که ديدن آن خالي از لطف نيست. سايت فيفا، تخت عنوان «آلبوم خانوادگي» پوسترهاي ادوار مختلف جام جهاني از سال 1970 در مکزيک تا سال 2014 برزيل را منتشر کرده است.

پوستر جام جهاني 1970 مکزيک

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهاني 1974 مونيخ - آلمان

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهاني 1978 - آرژانتين

 

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهاني 1982 - اسپانيا

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهاني 1986 - مکزيک

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال

 

پوستر جام جهاني 1990 - ايتاليا

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوس��ر جام جهاني 1994 - آمريکا

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهاني 1998 - فرانسه

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهاني 2002 - کره جنوبي و ژاپن

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهاني 2006 - آلمان

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهاني 2010 - آفريقاي جنوبي

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال


پوستر جام جهاني 2014 - برزيل

جام جهاني,پوستر جام جهانی 2014,پوسترهای جام جهانی فوتبال

منبع : varzesh3.com

 گرد آوری مطالب : iranbanou.com

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه