نیروی مقاومت صدرنشین ماند

هفته دوم لیگ بانوان جودو

هفته دوم لیگ بانوان جودو با تداوم صدرنشینی تیم نیروی مقاومت بسیج به پایان رسید.

نیروی مقاومت صدرنشین ماند - تصویر 1
به گزارش سرویس ورزشی برنا، هفته دوم پنجمین دوره رقابتهای لیگ بانوان بعد از 5 دور مبارزه با صدرنشینی نیروی مقاومت بسیج به کار خود پایان داد.

براین اساس سه تیم نیروی مقاومت بسیج، معافی نهاوند و شرکت کات شاهرود هر کدام در جایگاه اول، دوم و سوم قرار گرفتند.

نتایج رقابتهای دوره پنجم لیگ به شرح زیر است:

دور پنجم
باشگاه فرهنگی ورزشی موگویی- استراحت
هیئت جودو اصفهان 2- نیروی مقاومت بسیج 7
معافی نهاوند 8- باشگاه طه همدان 1
شرکت کات شاهرود 5 - شهرداری فاز یک اندیشه 4
بیمه کوثر اردبیل 1 - هیئت جودو نجف آباد 8

دور ششم
هیئت جودو اصفهان 7- باشگاه موگویی 2
معافی نهاوند 9 - استراحت
شرکت کات شاهرود 2 - نیروی مقاومت بسیج 7
بیمه کوثر اردبیل 4 - باشگاه طه همدان 5
هیئت جودو نجف آباد 6- شهرداری فاز یک اندیشه 3

دور هفتم
معافی نهاوند 7 - باشگاه موگویی 1
شرکت کات شاهرود 5- هیئت جودو اصفهان 4
بیمه کوثر اردبیل - استراحت
هیئت جودو نجف آباد 0 - نیروی مقاومت بسیج 9
شهرداری فاز یک اندیشه 6 - باشگاه طه همدان 3

دور هشتم
شرکت کات شاهرود 7 - باشگاه موگویی 2
بیمه کوثر اردبیل1 - معافی نهاوند 8
هیئت جودو نجف آباد 3 - هیئت جودو اصفهان 6
شهرداری فاز یک اندیشه 9 - هیئت جودو لرستان صفر
باشگاه طه همدان صفر - نیروی مقاومت بسیج 9

دور نهم
بیمه کوثر اردبیل 3- باشگاه فرهنگی ورزشی موگویی 6
هیئت جودو نجف آباد 2 - شرکت کات شاهرود 7
شهرداری فاز یک اندیشه 2 - معافی نهاوند 7
باشگاه طه همدان 4- هیئت جودو اصفهان 5
نیروی مقاومت بسیج-استراحت

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه