نارضایتی علی دایی از بهترین گلزن پرسپولیس. صبای قم که هیچ بازیکنی در تیم ملی بزرگسالان و امید نداشت و علاوه بر آن. بدون مصدوم و محروم نیز بود با شرایط بهتری مقابل پرسپولیسی قرار گرفت که. پنج بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت. صبا بعد از گل دقیقه 20. محمد قاضی، یک بازی دفاعی را به نمایش گذاشت و به فکر ضد حملات بود. البته. این تیم در این کار نیز موفق عمل کرد اما ضربه سر تماشایی مهدی طارمی روی. ارسال رامین رضاییان در دقیقه 86 شاگردان علی دایی را از رسیدن به سه. امتیاز بازی محروم کرد تا شهریار ...

نارضایتی علی دایی از بهترین گلزن پرسپولیس


صبای قم که هیچ بازیکنی در تیم ملی بزرگسالان و امید نداشت و علاوه بر آن بدون مصدوم و محروم نیز بود با شرایط بهتری مقابل پرسپولیسی قرار گرفت که پنج بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت.

صبا بعد از گل دقیقه 20 محمد قاضی، یک بازی دفاعی را به نمایش گذاشت و به فکر ضد حملات بود. البته این تیم در این کار نیز موفق عمل کرد اما ضربه سر تماشایی مهدی طارمی روی ارسال رامین رضاییان در دقیقه 86 شاگردان علی دایی را از رسیدن به سه امتیاز بازی محروم کرد تا شهریار از گل مهدی طارمی حسرت خورده و از رسیدن به 3 امتیاز محروم بماند.

جالب است که دایی حساب زیادی روی برد سرخپوشان پایتخت باز کرده بود.

نارضایتی دایی از بهترین گلزن پرسپولیس + تصاویر
نارضایتی دایی از بهترین گلزن پرسپولیس + تصاویر

نارضایتی دایی از بهترین گلزن پرسپولیس + تصاو��ر
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه