مجوز یک هفته ای برای ادامه فعالیت باشگاه استقلال صادر شد

مجوز یک هفته ای برای ادامه فعالیت باشگاه استقلال صادر شد

با تلاش دو عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال پلمپ باشگاه استقلال برای یک هفته باز شد.
 
با تلاش دو عضو هیأت مدیره باشگاه استقلال پلمپ باشگاه استقلال برای یک هفته باز شد.

 در پی پلمپ باشگاه استقلال پندار توفیقی در شهرداری منطقه دو حضور پیدا کرد تا بتواند مجور یک هفته ای برای باز شدن پلمپ باشگاه دریافت کند تا وزارت ورزش با مشخص کردن اسپانسر تیم این مشکل را حل کند.

 حضور توفیقی در شهرداری و تماس رضا نثاری دیگر عضو هیات مدیره باشگاه استقلال که خود شهردار منطقه 19 تهران است باعث شد تا شهردار منطقه دو مجور باز شدن پلمپ باشگاه را برای مدت یک هفته بدهد.

 صبح امروز ماموران شهرداری به دلیل اینکه این باشگاه بابت تغییر کاربری از مسکونی به تجاری 700 میلیون تومان به شهرداری داده نشده این باشگاه را پلمپ کردند.
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه