قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸

این تصاویر قتل عام وحشیانه فلسطینیان بدست جنایتکاران صهیونیست در منطقه شجاعیه نوار غزه را نشان می‌دهد.
کودکان، زنان، سالمندان و بطور کلی مردم بی‌گناه فلسطین با بمباران توپخانه سنگین رژیم صهیونیستی بر خانه‌ و کاشانه خود مواجهند.
 
 
این تصاویر تنها گوشه‌ای از این جنایت‌هاست. این تصاویر کشتار و سرکوب مردم بی گناه و لزوم تلاش جهانی برای توقف فوری تجاوز این رژیم و محکومیت اقدامات جنایتکارانه و لغو فوری محاصره غزه برای کمک رسانی به مردم را برجسته می‌نماید.
 
 
 
 
مشاهده این تصاویر به افراد زیر ۱۸ سال توصیه نمی‌شود:
 
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 1
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 2
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 3
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 4
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 5
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 6
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 7
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 8
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 9
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 10
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 11
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 12
 
قتل‌عا�� وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 13
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 14
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 15
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 16
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 17
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 18
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 19
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 20
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 21
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 22
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 23
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 24
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 25
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 26
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 27
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 28
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 29
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 30
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 31
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 32
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 33
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 34
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 35
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 36
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 37
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 38
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 39
 
 
 
 
فیلم/لحظه اصابت موشک به یک خانه در غزه
 
 
در این فیلم، یک منزل مسکونی در غزه هدف دو موشک جنگنده‌های اف ۱۶ رژیم صهیونیستی قرار می گیرد و کاملا ویران می شود.
 
 
 
حجم ۱۶ مگابایت
مستقیم Download
 
 
 
قتل‌عام وحشیانه فلسطینیان +۱۸ - تصویر 40

 

 
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه