عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸

براساس اعلام روابط عمومی سازمان پزشکی قانونی اجساد ۳۷ کشته این حادثه که در منطقه سقوط هواپیما یافت شد در حال انتقال به پزشکی قانونی است. یکی از مصدومان حادثه نیز در بیمارستان جان سپرد. 

 

اجساد در حال انتقال به پزشکی قانونی شامل ۲۲ مرد، ۱۰ زن، دو پسر بچه و یک دختر نوجوان یک دختر بچه و یک نوزاد دختر شیرخوار است. همچنین جسد فوت شده در بیمارستان نیز متعلق به یک مرد است.

 

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 1

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 2

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 3

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 4

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 5

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 6

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 7

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 8

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 9

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 10

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 11

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 12

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 13

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 14

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 20

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 21

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 22

عکس های دلخراش از قربانیان سانحه هوایی تهران +۱۸ - تصویر 23

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه