ضربه کعبی بر پیشانی نامزد فیفا (عکس). در روزهایی که بحث انتخاب ریاست فیفی داغ است ، ناخوداگاه بعد از نام فیگو یاد حسین کعبی افتادیم. یکی از. ماندگارترین صحنه های جام جهانی 2006 برای ایرانی ها در بازی ایران –. پرتغال جدال حسین کعبی کوتاه قامت با ستاره ی آن روزهای دنیال فوتبال فیگو. بود. کعبی در آن بازی آنقدر با غیرت و پرتلاش جلوی فیگو و رونالدو عمل کرد که. همچنان در ذهن فیگو مانده است ، صحنه ای که کعبی آن را در مصاحبه ای بدترین. صحنه ی فوتبالش می داند. حال با توجه به کاندیدا شدن لوئیس فیگو بر ...

ضربه کعبی بر پیشانی نامزد فیفا (عکس)

در روزهایی که بحث انتخاب ریاست فیفی داغ است ، ناخوداگاه بعد از نام فیگو یاد حسین کعبی افتادیم.
یکی از ماندگارترین صحنه های جام جهانی 2006 برای ایرانی ها در بازی ایران – پرتغال جدال حسین کعبی کوتاه قامت با ستاره ی آن روزهای دنیال فوتبال فیگو بود.

کعبی در آن بازی آنقدر با غیرت و پرتلاش جلوی فیگو و رونالدو عمل کرد که همچنان در ذهن فیگو مانده است ، صحنه ای که کعبی آن را در مصاحبه ای بدترین صحنه ی فوتبالش می داند.

حال با توجه به کاندیدا شدن لوئیس فیگو برای ریاست فیفا ناخوداگاه یاد بازی ایران پرتغال در جام جهانی 2006 افتادیم .آن برخورد را از زاویه دیگر می بینیم.

 ضربه کعبی بر پیشانی نامزد فیفا (عکس) - تصویر 1
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه