روز گذشته خودرو پراید در محور همدان قروه بر اثر برخورد با مانع دچار آتش سوزی شد و ۲ سرنشین آن جان خود را از دست دادند. تصادف. دلخراش. تصادف پراید. سوختن در تصادف. چند روز قبل نیز تصاویری از تصادف دلخراش یک خانواده که سرنشینان پراید بودند منتشر شد.

روز گذشته خودرو پراید در محور همدان قروه بر اثر برخورد با مانع دچار آتش سوزی شد و ۲ سرنشین آن جان خود را از دست دادند.
 

 

 

 

 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
 
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
 
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
 
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
 
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
تصادف
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
دلخراش
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
تصادف پراید
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
 
سوختن در تصادف
سرنشینان پراید در آتش سوختند
 
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
 
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چند روز قبل نیز تصاویری از تصادف دلخراش یک خانواده که سرنشینان پراید بودند منتشر شد
 
 
 
 
 
سرنشینان پراید در آتش سوختند +۱۸ - تصویر 12

 

سرنشینان پراید در آتش سوختند +۱۸ - تصویر 13

 

سرنشینان پراید در آتش سوختند +۱۸ - تصویر 14

 

سرنشینان پراید در آتش سوختند +۱۸ - تصویر 15

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه