داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸

سرهای داعشی در دست یکی از نیروهای عراقی

 

 

داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 1

 

 

 

 


 

 

 

 

 

داعش نیز 7 کُرد را ذبح و به صلیب کشید

 

 

شکست سنگین گروه تکفیری داعش از مبارزان کرد در جنوب حسکه باعث شده تا این گروه به جنایت‌های هولناک در حسکه دست بزند.

 

 

 

داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 2
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 3
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 4
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 5
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 6
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 7
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 8
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 9
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 10
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 11
داعشی ها و عراقی ها سرهای همدیگه را بریدند +۱۸ - تصویر 12

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه