حداقل دو متقاضی خرید برای پرسپولیس / برای استقلال هم خریدار پیدا شد

حداقل دو متقاضی خرید برای پرسپولیس / برای استقلال هم خریدار پیدا شد

باشگاه استقلال هم در مزایده فردا، متقاضی خرید خواهد داشت.باشگاه استقلال هم در مزایده فردا، متقاضی خرید خواهد داشت.

فردا چهارمین مزایده باشگاه های استقلال و پرسپولیس برگزار می شود. سازمان خصوصی سازی طبق قانون نمی تواند اعلام کند که چند پاکت برای مزایده فردا دریافت کرده اما حداقل اطلاعاتی که می توان از این سازمان کسب کرد این است که شرکت های استیل آذین ایرانیان و بهنام پیشرو کیش مبلغ سپرده خود را که برای سومین دور مزایده واریز کرده بودند، پس نگرفته اند و با این حساب در مزایده چهارم هم حضور خواهند داشت

از طرفی فردا استقلال هم خریدار خواهد داشت. مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که برای استقلال هم متقاضی خرید وجود دارد. سبحانی در این مورد گفت: «تعداد شرکت کنندگان، فردا اعلام می شود اما برای هر دو باشگاه متقاضی خرید وجود داشته و حدس بر این است که مزایده چهارم پربار تر از مزایده قبلی برگزار شود زیرا اشکالات مزایده قبلی و نقص پرونده برطرف شده است.»
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه