جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

مجموعه : گوناگون
جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره سوارکاری و شکار با شاهین های دست آموز در غرب چین برگزار شد.این جشنواره با هدف احیای آداب و رسوم قدیمی شکار توسط ساکنان این منطقه کوهستانی برگزار می شود.

 

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

جشنواره جالب شکار با شاهین در چین (عکس)

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه