تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸

گروه تروریستی «جندالله» روز جمعه ۱۰ بهمن ماه با انفجار بمب‌های جاسازی شده در حسینه "کربلا"ی منطقه "لاکهی دار" واقع در شهر شکارپور پاکستان، بیش از ۱۰۰ شیعه را به خاک و خون کشید.

 

 

در آخرین آمار اعلام شد که در این حادثه تروریستی دست‌کم ۶۱ نمازگزار شهید و ۵۰ تن دیگر به شدت مجروح شده‌اند که البته به دلیل شدت انفجارها، احتمال افزایش تلفات وجود دارد.

 

 

«ممنون حسین» رییس جمهور و «محمد نواز شریف» نخست وزیر پاکستان، با انتشار پیام‌هایی جداگانه، این انفجار تروریستی را محکوم کردند. آنان ضمن صدور دستور به منظور رسیدگی به وضع مجروحان این حادثه، نیروهای امنیتی را مأمور کردند تا هرچه سریع‌تر عاملان این رخداد تروریستی را شناسایی و دستگیر کنند.

 

 

حزب مجلس وحدت مسلمین (ازجمله تشکل‌های شیعی پاکستان) سه روز عزای عمومی در این کشور اعلام کرد.

 

 

 

دیدن تصاویر دلخراش زیر برای افراد زیر ۱۸ سال و آنان که ناراحتی قلبی دارند توصیه نمی‌شود:

.

.

.

.

.

(۱۸+)

.

.

.

.

.

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 1

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 2

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 3

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 4

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 5

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 6

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 7

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 8

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 9

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 10

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 11

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 12

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 13

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 14

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 15

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 16

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 17

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 18

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 19

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 20

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 21

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 22

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 23

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 24

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 25

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 26

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 27

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 28

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 29

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 30

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 31

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 32

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 33

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 34

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 35

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 36

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 37

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 38

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 39

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 40

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 41

 

تصاویر بسیار دلخراش ��ز بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 42

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 43

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 44

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 45

 

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 46

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 47

 

تصاویر بسیار دلخراش از بمب گذاری در پاکستان +۱۸ - تصویر 48

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه