هر ساله مراسم روز عاشورا در نقاط مختلف تهران با شکوه بیشتر از قبل برگزار می‌شود. بسیاری از هموطنان سینه‌زنان و زنجیرزنان به عزاداری امام حسین (ع) می‌پردازند، بسیاری دیگر نیز با مشایعت و نظاره‌ی دسته‌جات عزاداری در این مراسم عظیم شرکت می‌کنند و با اشک‌های پنهانی خود و در سکوت عزاداری می‌کنند. آنچه در این روز‌ها در مراسم محرم بیش از پیش جلب توجه می‌کند حضور گسترده‌ی همه‌ی اقشار مردم است. حضور هموطنانی که با نگاه به ظاهر و پوششان شاید دچار قضاوت در مورد اعتقاداتشان نیز بشویم ولی با حضورشان در ...

هر ساله مراسم روز عاشورا در نقاط مختلف تهران با شکوه بیشتر از قبل برگزار می‌شود. بسیاری از هموطنان سینه‌زنان و زنجیرزنان به عزاداری امام حسین (ع) می‌پردازند، بسیاری دیگر نیز با مشایعت و نظاره‌ی دسته‌جات عزاداری در این مراسم عظیم شرکت می‌کنند و با اشک‌های پنهانی خود و در سکوت عزاداری می‌کنند.

 

 

آنچه در این روز‌ها در مراسم محرم بیش از پیش جلب توجه می‌کند حضور گسترده‌ی همه‌ی اقشار مردم است.

 

 

حضور هموطنانی که با نگاه به ظاهر و پوششان شاید دچار قضاوت در مورد اعتقاداتشان نیز بشویم ولی با حضورشان در روز عاشورا عشقشان به امام حسین (ع) را نمایان می‌کنند.

 

 

آری، برای حسین (ع) همه می‌آیند…

 

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 1

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 2

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 3

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 4

 

حسین (ع)

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 5

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 6

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 7

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 8

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 9

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 10

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 11

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 12

 

 

برای حسین (ع) همه می‌آیند… - تصویر 13

 

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه