استقلال دهه شصت (عکس)

00998049
استقلال ۱۳۶۱؛ ایستاده از راست؛ پرویز مظلومی،حاجیلو،شاهین بیانی،رضا احدی،خاکسار تهرانی،رضارجبی

نشسته از راست؛ چنگیز،نعلچگر،احمد حیدر خان،حمید فردعلی نیا وسعید مراغه چیان

در این عکس از مردان سال ۶۱ استقلال،شاهرخ بیانی، ناصرحجازی، ویگن زینلی، بهتاش فریبا و داوود گلفشانی غایب هستند

آبی پوشان در سال ۱۳۶۱ تیم دوم تهران شدند. در این بازی سعید مراغه چیان کاپیتان بود.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه